Amida Kolgrill - Stockholm - Beställ Mat Online Speedoy - QuickOrder

Din favoritmat - du förtjänar det

Hitta den maten som passar dig och låt första tuggan räknas! Ladda ned vår app!

Cookies hjälp oss att leverera vår tjänst. Genom att använda vår tjänst godkänner du användande av cookies. Läs mer. Learn more

KÖPVILLKOR

  1. Beställning och beställningSVILLKOR

1.1.              Beställningar: Beställningar ska ske via beställningsfunktionen i vår Beställningsplattform. Vi tar inte emot beställningar via vår kundtjänst, e-post eller liknande. När du har gjort en beställning via vår Beställningsplattform, kommer vi att meddela dig via e-post när beställningsinformationen har mottagits av Partnern och den beräknade leveranstiden framgår i vår Beställningsplattform.

1.2.              Restauranger: När du köper Produkter via vår Beställningsplattform som tillhandahålls och bereds av en Restaurang, ingår du ett avtal direkt med Speedoy i egenskap av säljare av Produkterna och du godkänner dessa Villkor.

1.3.              Butiker: Om du beställer Produkter från Butiker genom vår Beställningsplattform, ingår du ett avtal direkt med Butiken som säljare av Produkterna och i samband med beställningen godkänner du dessa Villkor samt Butikens eventuella egna villkor som gäller för försäljningen.

1.4.              Registrerade uppgifter: Du ansvarar ensamt för att registrera fullständiga och korrekta uppgifter i samband med din beställning.

1.5.              Bindande avtal: När du skickar iväg en beställning genom att klicka på ”BESTÄLL” i vår Beställningsplattform år Beställningsplattform, åtar du dig en skyldighet att betala för beställningen. Ett bindande köpeavtal har ingåtts, när vi har skickat en orderbekräftelse till dig.

1.6.              Reservationer: Partner och vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av Produkter vid beställningstillfället. Vi reserverar oss även för att vi eller Partner av annat skäl är förhindrade att genomföra leverans av beställningen. I sådana fall kommer beställningen att bli helt eller delvis avbruten, och du kommer att få återbetalt för motsvarande erlagda belopp.

1.7.              Betalning: Du ska betala för beställningen direkt till Speedoy, inklusive kostnader för eventuell leverans av de beställda Produkterna. Betalning ska ske genom den betalningslösning som erbjuds i vår Beställningsplattform i samband med beställningen. Betalning för beställningen ska inte ske till Partnern eller till det bud som levererar beställningen till dig, om det inte uttryckligen framgår i vår Beställningsplattform att betalning kan ske direkt till Partnern. Alla priser är inklusive moms (12% vid livsmedel/avhämtning/utkörning och i övrigt 25%) om inte annat anges.

1.8.              ångerrätt:

1.8.1.          Konsumenter har enligt huvudregeln i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansavtalslagen") rätt till 14 dagar ångerrätt ("Ångerfrist"). Ångerfristen börjar att löpa från den dag du har mottagit Produkten. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av livsmedel, måltider eller andra produkter med kort hållbarhet, produkter som snabbt kan försämras eller bli för gamla, produkter som till sin natur inte kan returneras eller produkter som i övriga fall enligt Distansavtalslagen uttryckligen är undantagna från ångerrätt.

1.8.2.          I de fall en Produkt omfattas av ångerrätt i enlighet med Distansavtalslagen, ska Produkten returneras i väsentligen oförändrat skick, med originalförpackning, att ingen försegling har blivit bruten, för att ångerrätten ska gälla. Mer information om ångerrätt och undantagen från ångerrätt finns att läsa i Konsumentverkets hemsida eller i Distansavtalslagen.

1.8.3.          Om du vill åberopa ångerrätt, ska du skriftligen informera oss om det inom ångerfristen, genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@speedoy.se. Meddelandet måste innehålla information om beställningen, bland annat ditt namn samt ordernummer/fakturanummer. Du kan även använda den ångerblankett som finns att ladda ner via vår Beställningsplattform under fliken "Ånger-/Reklamationsblankett" och skicka den ifyllda blanketten till oss eller Partnern via e-post eller per post.

1.8.4.          Du ska skicka tillbaka Produkterna till Partnern inom 14 dagar från den dag du meddelat Speedoy eller Partnern att du vill utnyttja ångerrätten. Du ansvarar för att betala returfrakten och för Produktens skick fram till dess att den når fram till Partnern. Du kan hitta information om Partnerns adress och kontaktuppgifter på ditt kvitto eller genom att kontakta vår kundtjänst. Du informeras härmed om att Partnern kan kräva att returen sker till det specifika affärsstället som Produkten blev levererad ifrån.

1.8.5.          När du returnerar en Produkt, ska Produkten returneras i eventuell originalförpackning, med etiketter, i gott skick och väl emballerad. Produkten ska förpackas på ett lämpligt sätt med beaktande av Produktens art och transportsätt, för att skydda Produkten från eventuella transportskador. Du ska även returnera samtliga tillbehör och delas som medföljer Produkten i returen. Om du har använt eller hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa Produktens funktion eller egenskaper, och det lett till en värdeminskning, har Speedoy rätt att debitera dig för värdeminskningen upp till Produktens fulla värde.

1.8.6.          Om en retur blir godkänd, kommer Speedoy eller Partnern att återbetala dig det belopp du har betalat för Produkten med avdrag för eventuell värdeminskning i enlighet med klausul 12.5 ovan. Om en Partner är säljare för Produkterna som returen avser, är det Partnern som ansvarar för hanteringen och godkännande eller nekande av returen. 

1.8.7.          Återbetalning vid godkänd retur sker på samma sätt som betalningen, om inte annat särskilt avtalas. Speedoy återbetalar inte avgifter som avser service, rabattkoder, leverans eller kostnad för minsta ordervärde.

1.8.8.          Om du inte har meddelat Speedoy att du vill påkalla ångerrätten innan ett leveransförsök sker, och leveransen av beställningen inte har kunnat utföras och beställningen returneras till Partnern, har Speedoy rätt att debitera dig i enlighet med klausul 7.6 ovan, eftersom beställningen kommer att avbrytas.

 

1.9.              Kvitto: Du kommer att få ett kvitto på ditt köp i samband med leveransen av Produkterna.

1.10.              Avbokning: Vi har rätt att avboka en leverans eller tillhandahållandet av produkter som ingår i beställningen om du har angett felaktiga eller bristfälliga uppgifter i samband med beställningen, som lett till att restaurangen inte har kunnat fullgöra beställningen.

 

  1. behandling av personuppgifter

2.1.          Vi behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/697 ("GDPR"). Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy: LÄNK.

 

  1. reklamationer

Du har rätt att kontakta Partnern om du skulle upptäcka något fel i en Produkt som har blivit levererad till dig. Om du och Partnern inte kommer överens om en lösning, kan du kontakta Speedoys kundtjänst. Vi kommer att granska ärendet och försöka finna en lösning, så snart vi kan efter att vi har tagit emot din reklamation. Vi kommer att hantera reklamationsärendet i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi har rätt att ensamt besluta om den lösning som vi finner är lämpligast i varje enskilt fall. Du informeras härmed om att det är Partnern som är ansvarig för att hantera fel, reklamationsärenden samt garantiärenden och därför kan vi hänvisa dig att hantera ärendet direkt med berörd Partner.